เล่น | หยุด | ถัดไป | ย้อนกลับพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู 1/2554


พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี